Poprzedni temat «» Następny temat
Regulamin Serwerów DBVictory (Bany, Info)
Autor Wiadomość
The Great
Administrator


Dołączył: 04 Lip 2018
Posty: 66
  Wysłany: 2018-07-13, 14:20   Regulamin Serwerów DBVictory (Bany, Info)

Nowy regulamin serwera zostaje wprowadzony w życie z dniem 24.06.2011r~ poprawki 22.05.2015
~ większe zmiany / poprawki 01.08.2016
~ dodano angielska wersje 15.08.2016
~ większe zmiany, dodano parę niedociągnięć 19.04.2019

Regulamin dla wszystkich serwerów: (English version below)


1. [Czas trwania: notka/1-24h/7 dni]
1) Spam (wysyłanie tego samego tekstu kilka razy) - Ostrzeżenie > Notka > Ban 12h
~Chodzi tutaj o to, że tekst jeszcze nie zdążył zniknąc z ekranu a ktoś dalej spamuje tą wiadomością
2) Obrażanie gracza/graczy/rodziny - Ban 12h / Notka
~Częste obrażanie rodziców, rodziny, bliskie osoby gracza...
~Często wyzywanie gracza, gdy sobie on tego nie życzy
~Obrazanie graczy na noob charze skutkuje banem na MAIN Char.
3) Spamowanie do teamu o pacc, undelete/unban bez dowodów bądź gdy ban jest słuszny (tzw. płacz) - Ostrzeżenie > Notka
4) Spam na Global Message / Site Message - Notka / Ban 12-24h, Ban 7 dni*
*Obrażanie gracza przy pomocy Global Message / Site Message - Ban 7 dni
~Pomyłka typu "SADFASDASFAS" - Notka
5) Blokowanie map, wąskich przejść - Ban 24h / 48h
~Blokowanie map - Ban 48h

2. [Czas trwania: 1-31 dni]
1)Podkładanie się / *przeszkadzanie podczas wara (nabijanie fragów przeciwnej drużynie) - Ban 7 Dni, *Ostrzeżenie > Ban 7 dni
*Blokowanie enemy teamu bez pz(noob charem) - Ostrzeżenie > Ban 24h
*Trzymanie pz noob charem - Ostrzeżenie > Ban 24h
2) Zabijanie ludzi na questach (Udokumentowane screenshot'em/nagraniem!)
~dotyczy questow, na które potrzebna jest ekipa by wejść - Ban 7 Dni
3) Częste zabijanie nowych graczy/nowego gracza (przed rebowców!) - Ostrzeżenie(Kilka razy w ciągu dnia(nie chodzi o wary/podkladanie sie)) > Ban 12h
4) Używanie bugów (PZ bug, bugi z mapa, questami) - Notka / Ban 7 Dni (w zależności jaki bug)
~dotyczy miejsc gdzie osoba 3cia nie moze wejsc (np. schodzenie po parcelach na future rock city) - Ban 7 Dni
5) Share Account - Udostępnianie postaci osobom trzecim w celu wbijana lvl, skilla jest surowo zabronione! - Ban 7 dni
~Dopuszczalne jest udostępnianie postaci na wary, quest badź zrobienia sag
~W razie złamania regulaminy daną postacią przez osobę trzecią, pełną odpowiedzialność ponosi owa postać (uważać komu udostępniasz!)
6) Wybijanie ekipy PQ / FPQ / MFA 2,3 / GOD / Mysterious Quest/UI (na Quescie i udowodnione przez filmik) - Ban 24h
7) Wysyłania prywatnych zdjęć graczy DBVictory/Administracji (liczą się wszelakie inne komunikatory, potrzebne TWARDE DOWODY!) - 7 dni / 31 dni
3. [Czas trwania: DELETE / IP / NameLock]
1) Niewłaściwy format nicku - Namereport, *DELETE
Przykłady:
Kod:

~Adolf Hitler/Ayman Zawahiri/Donald Trump
~Imie i nazwisko gracza/administracji
~DSFDSFGDSGD (tzw. głową o klawiaturę..)
~Znaki specjalne typu "ö, ä", [, -, itp..


Obrażające:
Kod:

~Twoj stary/Twoja stara
~Spierdalaj smieciu
~Chuj ci w dupe
~Jebac Pawelka
~Nyga/Nigers/Niga (rasizm...)
I tak w nieskończoność..

*GOD/GT na początku nicku (podszywanie się pod administrację..) (czyt. pkt9) - DELETE
2) Podszywanie się pod gracza - Namereport + 7dni
3) Reklamowanie OTSów - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
4) Sprzedawanie postaci/przedmiotów za sms, doładowania, gry, itp - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
5) Wymiana postaciami/przedmiotami w DBV na postacie/przedmioty na innych grach, serwerach, itp - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
6) Obraza ekipy DBVictory - Ban 24h / 7 dni, *DELETE (Wszystkie postacie po IP)
*W wyjątkowych sytuacjach - DELETE
7) Oszukiwanie graczy w wymianach - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
8) Przerabianie screenów/filmików (w celu ukarania gracza lub jego zniesławienie) - DELETE
9) Podszywanie się pod Ekipę DBV - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
10) Sprzedawanie botów/programów i innego syfu wspomagającego - DELETE + Drop na IP!
*tak samo dla kazdej postaci z tego IP -DELETE
11) Pierdolenie bez sensu o jakiś resetach postaci, itp - DELETE
12) Używanie wspomagaczy (bot, tasker, macro, itd) - DELETE
WAŻNE, CZYTAĆ!
~Jeśli wystąpi sytuacja, że gracz jest online na dwóch postaciach pod jednym IP i jedna postać boci to te postacie zostaną sprawdzone przez Administrację czy na pewno nie jest jedną osobą (W razie jakiejkolwiek próby oszustwa = DELETE!)
~Po złapaniu 2-3x z rzedu tą samą osobę na bocie, bana dostają wszystkie postacie pod tym samym IP


4. [Tylko S2 WAR]
1) Rookowanie postaci / DESKI - pozwalamy innym graczom się zabijać (robimy to nawzajem) aby nabić jak najwyższy lvl
- [ban jest za potworzenie tej czynności 2 razy lub więcej w ciągu 24h ] - 31 Dni
- Oczywiście bezwzględny zakaz sprzedawania lvl/desek (ban 7 Dni)
~ od razu mowie ze przy pisaniu prośby o unban nie pier*** ze zabił was tam jakiś rocco na 1500+ lvl bo to jest śmieszne.

2) Tak zwane "trójkąty" - Jeżeli 3 osoby zabijają się wzajemnie, aby nabić jak największy lvl, bez jakichkolwiek strat - 31 dni + 5 warning.
(Zakaz dotyczy się również osób, które np. 2 osoby zabijają się wzajemnie jednego dnia, a następnego dnia trzecia osoba zabija drugą osobę, tak aby spełnić definicję naszego trójkąta)

Przykład:

Cytat:
GraczPierwszy zabity przez GraczDrugi i GraczTrzeci
GracDrugi zabity przez GraczPierwszy i GraczTrzeci
GraczTrzeci zabity przez GraczPierwszy i GraczDrugi


Jeżeli takie coś powtórzy się w przeciągu na początek 48h/72h to ban 31 dni.

2.a) I tak samo jeżeli powtórzy się zabijanie typu:
Cytat:
GraczPierwszy zabity przez GraczDrugi
GraczDrugi zabity przez GraczPierwszy

I jeśli to się powtórzy w przeciągu 48h to ban 21 dni.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacje:
- Cała Administracją ma bezwzględny nakaz do stosowania się do tego regulaminu!
~~GOD Warez nie musi podawać powodu/udowadniać bana!! :)
- Każdy ban jest udowadniany w specjalnym dziale (tylko dla TEAM!)
- Odwoływać od bana można się w tym Dziale (Wzór)
- 3 notatki = Ban 7 dni
- Aby dostać unban/undelete muszą być mocne dowody!
- Decyzja czy będzie dany ban należy do Administracji DBVictory

ZA CO NIE MA BANA:
- Spamowanie senzu/power down w miejscach do tego przeznaczonych (train roomy)
- Pvp o expowisko

Jeśli jesteś świadkiem złamania, któregoś z punktu regulaminu powiadom nas o tym w specjalnym dziale: Bot/Cheat/Oszustwa


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. [Duration Time: notation/1-24h/7 days]
1) Spam (Sending same text several times) - Warning > Notation > Ban 12h
~Text dont disappear from screen of players and you are still sending same message
2) Insulting player/players/family - Ban 12h / Notation
~Often insult parents, family, close persons of player...
~Often isulting player, when he dont want this
~Insulting players on noob char, makes your MAIN char ban too
3) Spam to team DBV about pacc, undelete/unban without any evidences or when ban is fair (write. crying) - Warning > Notation
4) Spam on Global Message / Site Message - Notation / Ban 12-24h, Ban 7 days*
*Insulting players by using Global Message / Site Message - Ban 7 days
~Mistake like "SADFASDASFAS" - Notation
5) Blocking maps, narrow passages.. - Ban 24h / 48h
~Blocking maps - Ban 48h


2. [Duration Time: 1-31 days]
1)Planting during war / *blocking, etc during war (punching kills the other team) - Ban 7 Days, *Warning > Ban 7 days
*Blocking enemy team without pz(noob char) - Warning > Ban 24h
*Holding pz(noob char) - Warning > Ban 24h
2) Killing players on quests (Proved by screenshot/video!) - Ban 7 Days
~Quests where you need team to enter quest
3) Often killing new players/new player (players before reborn!) (Several times per each day (wars/planting are not taken into account)) - Warning > Ban 12h
4) Using bugs(PZ bug, map bugs, quest bugs) - Notation / Ban 7 Days (according what bug)
~Place where a third party cant enter (eg. descent by parcels on Future Rock City) - Ban 7 Days
5) Share Account - Sharing accont for third parties to lvl up/skill up your char is strictly prohibited! - Ban 7 days
~Allowed is sharing character on wars, quests or sags
~If third parties dont respect rules on your account, you are taking full responsibility for it (Be care, to whom you share!)
6) Killing teams PQ / FPQ / MFA 2,3 / GOD / Mysterious Quest /UI (on quest and proved by video) - Ban 24h
7) Sending private images of players DBVictory/Administractions (we are taking into consideration anothers communicative programs, needed rly STRONG EVIDENCES!) - 7 days / 31 days
3. [Duration Time: DELETE / IP / NameLock]
1) Invalid nickname format - Namereport, *DELETE
Eg:
Kod:

~Adolf Hitler/Ayman Zawahiri/Donald Trump
~Name and surname of player/administration
~DSFDSFGDSGD (the so-called. head0-hit-keyboard..)
~Special characters like "ö, ä", [, -, etc..


Insulting:
Kod:

~Gtfo Trash
~You Dick
~Fuck Pawelek
~Nyga/Nigers/Niga (racism...)
and like this in indefinitely..

*GOD/GT at the beginning of nick (Impersonating for Team of DBV..) (write. point9) - DELETE
2) Impersonating for player - Namereport + Ban 7 days
3) Advertising other OTS - DELETE (All characters by IP)
4) Selling characters/items for sms, transfers, games, etc - DELETE (All characters by IP)
5) Changing characters/items in DBV for characters/items on others games, ots, etc - DELETE (All characters by IP)
6) Insulting Team DBV - Ban 24h / 7 days, *DELETE (All characters by IP)
*In exceptional situations - DELETE
7) Cheating players in change/trade - DELETE (All characters by IP)
8) Converting screenshots / videos (in order to punish the player or his defamation) - DELETE
9) Impersonating for Team of DBV - DELETE (All characters by UP)
10) Selling bots/programs and another trash like this - DELETE + Drop on IP!
*For every characters for this IP -DELETE
11) Writing with no sens about reset chars, etc... - DELETE
12) Using programs (bot, tasker, macro, etc) - DELETE
IMPORTANT, WRITE!
~If there will be situation, player is logged at two characters in same IP and one of them is using bot, tasker, etc so these characters will be checked by Administration to verify there is to others players (Every attempt to cheat us = DELETE!)
~After catch 2-3x same person using bot, will be banishment all characters for this IP (write. point above)


4. [Only S2 WAR]
1) Rookowanie form / BOARD - allow other players to kill (we do each other) to tamp the highest lvl
- [ ban is a monster that steps 2 times or more within 24 hours ] - 31 Days
- Of course, an absolute prohibition on selling lvl / boards (ban 7 Days)
~ immediately speak with the writing request to unban not ring *** with you there killed some Rocco on 1500+ lvl because this is ridiculous.

2) The so-called "triangle" - If 3 people are killing each other to tamp the highest lvl without any loss - 31 days + 5 warning .
(The ban also applies to people eg. 2 people kill each other one day and the next day a third person kills another person, in order to meet the definition of our triangle)

Example:

Cytat:
GraczPierwszy killed by the GraczDrugi and GraczTrzeci
GracDrugi killed by GraczPierwszy and GraczTrzeci
GraczTrzeci killed by the GraczPierwszy and GraczDrugi


If such a thing be repeated within the beginning of the 48h / 72h to ban 31 days.

2a) and in the same way if the repeated killing of type:
Cytat:
GraczPierwszy killed by the GraczDrugi
GraczDrugi killed by GraczPierwszy

And if it happens again within 48 hours to ban 21 days.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Information:
- All Team DBV have strict order to respect this rules!
~~GOD Warez does not have to give a reason / to prove ban (:))
- Each ban is proving in a special section (only for TEAM!)
- Cancel the ban can be in this ([url=http://forum.dbvic...p?t=706]example)
- 3 notation = Ban 7 days
- To get undelete must be strong evidence!
- Decision player will be banned makes Team DBVictory

FOR WHAT DOES NOT BAN:
- Spamming senzu / power down in designated places (train roomy)
- Pvp for place to exp
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   

Podobne Tematy
 
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Strona wygenerowana w 0,186 sekundy. Zapytań do SQL: 9