Poprzedni temat «» Następny temat
Regulamin Serwerów DBVictory (Bany, Info)
Autor Wiadomość
The Great
Administrator


Dołączył: 04 Lip 2018
Posty: 60
  Wysłany: 2018-07-13, 13:20   Regulamin Serwerów DBVictory (Bany, Info)

Nowy regulamin serwera zostaje wprowadzony w życie z dniem 24.06.2011r~ poprawki 22.05.2015
~ większe zmiany / poprawki 01.08.2016
~ dodano angielska wersje 15.08.2016

Regulamin dla wszystkich serwerów: (English version below)


1. [Czas trwania: 1-24h]
1) Spam (wysyłanie tego samego tekstu kilka razy) - 24h
2) Częste obrażanie graczy/gracza - 12 H
3) Spamowanie do teamu o PACC/undelete/unban - 12h
4) Blokowanie questów/aren/boisk/przejść itd.. - 12h
5) Blokowanie wąskich przejść (np za pomocą charge) - 12h
6) Spam na Global Message / Site Mesage 12 - 24h


2. [Czas trwania: 1-31 dni]
1) Podkładanie się podczas wara (nabijania fragów przeciwnej drużynie) - 7 Dni
2) Zabijanie ludzi na Questach (dotyczy questow, na które potrzebna jest ekipa) - 7 Dni
3) Używanie bugów (PZ bug, bugi z mapa, questami) - 7/31 Dni
4) Pierdolenie bez sensu o jakiś resetach postaci itp - 31 Dni
5) Share Account - udostępnianie postaci osobom trzecim w celu wbijana lvl - 7/31 Dni
~ dopuszczalne jest korzystanie z tego samego konta lecz nie z tej samej postaci! (np kupujemy PACC na dwóch i gramy na tym koncie ale nie na postaci!)
6) Wybijanie ekipy pq /fpq /mfa (udowodnione przez filmik) - 31 Dni


3. [Czas trwania: DELETE / IP / NameLock]
1) Nick typu "Asdfsd" lub "ssij mi" lub inne uznane za obraźliwe/zjebane - NameLock
2) Używanie wspomagaczy (boty taskery itd) - DELETE
3) Reklamowanie jakiegoś gówna typu dbsraki - DELETE
4) Sprzedawanie postaci/przedmiotów za SMS, doładowania, gry, itp - DELETE
5) Wymiana postaciami z DBV na postacie z innych gier, serwerów etc. - DELETE
6) Obraza ekipy DBVictory - DELETE
7) Oszukiwanie graczy (np world trade) - DELETE
8) Przerabianie screenów/filmików (w celu ukarania gracza lub jego zniesławienie) - DELETE
9) Podszywanie się pod Ekipę DBV lub innych graczy - DELETE
10) Sprzedawanie botów/programów i innego syfu - DELETE + Drop na IP


4. [Tylko S2 WAR]
1) Rookowanie postaci / DESKI - pozwalamy innym graczom się zabijać (robimy to nawzajem) aby nabić jak najwyższy lvl
- [ban jest za potworzenie tej czynności 2 razy lub więcej w ciągu 24h ] - 31 Dni
- Oczywiście bezwzględny zakaz sprzedawania lvl/desek (ban 7 Dni)
~ od razu mowie ze przy pisaniu prośby o unban nie pier*** ze zabił was tam jakiś rocco na 1500+ lvl bo to jest śmieszne.

2) Tak zwane "trójkąty" - Jeżeli 3 osoby zabijają się wzajemnie, aby nabić jak największy lvl, bez jakichkolwiek strat - 31 dni + 5 warning.
(Zakaz dotyczy się również osób, które np. 2 osoby zabijają się wzajemnie jednego dnia, a następnego dnia trzecia osoba zabija drugą osobę, tak aby spełnić definicję naszego trójkąta)

Przykład:

Cytat:
GraczPierwszy zabity przez GraczDrugi i GraczTrzeci
GracDrugi zabity przez GraczPierwszy i GraczTrzeci
GraczTrzeci zabity przez GraczPierwszy i GraczDrugi


Jeżeli takie coś powtórzy się w przeciągu na początek 48h/72h to ban 31 dni.

2.a) I tak samo jeżeli powtórzy się zabijanie typu:
Cytat:
GraczPierwszy zabity przez GraczDrugi
GraczDrugi zabity przez GraczPierwszy

I jeśli to się powtórzy w przeciągu 48h to ban 21 dni.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacje:
- GT/GM/Tutor przed każdym banem musi napisać ostrzeżenie do gracza (np: "Nie spamuj" - wiadomo jeśli ban będzie za bota to nie ma ostrzeżenia..)
- Każdy ban jest udowadniany w specjalnym dziale (tylko dla TEAM!)
- Odwoływać od bana można się w tym Dziale (Czytaj )
- GOD (Warez) Nie musi podawać powodu/udowadniać bana (:))
- Jeżeli gracz dostał kilka banów i na swoim koncie ma ponad 5 ostrzeżeń dostaje automatycznie DELETE (konto zostanie skasowane w swoim czasie)
- Aby dostać undelete muszą być mocne dowody!

ZA CO NIE MA BANA!:
- Blokownie przejścia podczas walki z graczem / war (jeśli oczywiście bierzemy w nim udział.) np. dajemy za siebie parcel aby nikt nas nie przesuną. (tzw trap)
- Spamowanie senzu/power down w miejscach do tego przeznaczonych (train roomy)


~ Powyższa lista może się nie co zmienić o czym będziecie poinformowani.

Jeśli jesteś świadkiem złamania, któregoś z punktu regulaminu powiadom nas o tym w specjalnym dziale: Bot/Cheat/Oszustwa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Regulations for all servers:


1. [Duration: delay 1-24h]
1) Spam (sending the same text several times) - 24
2) Frequent insulting players / player - 12 H
3) Spamming the team of PACC / undelete / unban - 12h
4) Lock quests / arenas / fields / move etc .. - 12h
5) Blocking narrow passages (eg via charge) - 12h
6) Spam Global Message / Site Message 12 - 24


2. [Duration: 1-31 days]
1) Planting during war (punching kills the other team) - 7 Days
2) Killing people on quests (for quests, for which you need a team) - 7 Days
3) Using bugs (PZ bug, bugs from the map, quest) - 7/31 Days
4) Fucking without a sense of some form of RESET attempts, etc. - 31 Days
5) Share Account - sharing as a third party in order hammered lvl - 7/31 Days
~ Is allowed to use the same account but not to the same embodiment! (Eg PACC buy two and play on this account but not on the form!)
6) Knocking team v / FPQ / MFA (proved by video) - 31 Days


3. [Duration: DELETE / IP / namelock]
1) Nick of "Asdfsd" or "suck me" or other deemed offensive - namelock
2) Using a booster (tasker bots, etc.) - DELETE
3) Advertising of some kind of shit dbsraki - DELETE
4) Selling form / items for SMS, recharge, games, etc. - DELETE
5) Replacing characters from DBV to characters from other games, servers, etc. - DELETE
6) An offense team DBVictory - DELETE
7) Cheating players (eg the World Trade) - DELETE
8) Converting screenshots / videos (in order to punish the player or his defamation) - DELETE
9) Impersonating Team of DBV or other players - DELETE
10) Selling bots / programs and other shit - DELETE + Drop IP


4. [Only S2 WAR]
1) Rookowanie form / BOARD - allow other players to kill (we do each other) to tamp the highest lvl
- [ ban is a monster that steps 2 times or more within 24 hours ] - 31 Days
- Of course, an absolute prohibition on selling lvl / boards (ban 7 Days)
~ immediately speak with the writing request to unban not ring *** with you there killed some Rocco on 1500+ lvl because this is ridiculous.

2) The so-called "triangle" - If 3 people are killing each other to tamp the highest lvl without any loss - 31 days + 5 warning .
(The ban also applies to people eg. 2 people kill each other one day and the next day a third person kills another person, in order to meet the definition of our triangle)

Example:

Cytat:
GraczPierwszy killed by the GraczDrugi and GraczTrzeci
GracDrugi killed by GraczPierwszy and GraczTrzeci
GraczTrzeci killed by the GraczPierwszy and GraczDrugi


If such a thing be repeated within the beginning of the 48h / 72h to ban 31 days.

2a) and in the same way if the repeated killing of type:
Cytat:
GraczPierwszy killed by the GraczDrugi
GraczDrugi killed by GraczPierwszy

And if it happens again within 48 hours to ban 21 days.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~

About:
- GT / GM / Tutor before any ban must write a warning to the player (for example: "Do not spam" - you know if the ban is a bot there is no warning ..)
- Each ban is proving in a special section (only for TEAM!)
- Cancel the ban can be in this Department
- GOD (Warez) does not have to give a reason / to prove ban (:))
- If a player got some bans and to his credit has more than 5 warnings gets automatically DELETE (account will be deleted in its time)
- To get undelete must be strong evidence!

FOR WHAT DOES NOT BAN !
- Blokownie transition during a fight with a player / war (if, of course, take part in it.) Eg. Give back parcel that none of us do not move. (The so-called trap)
- Spamming senzu / power down in designated places (train roomy)


~ The above list may not be what change what you informed.

If you witness a fracture, one of the of the regulations please let us know in the special section: Bot/Cheat/Oszustwa
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   

Podobne Tematy
 
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 10